برگزاری جلسه معارفه و انتصاب مدیران جدید در مجموعه

برگزاری جلسه معارفه و انتصاب مدیران جدید شرکت مهندسین مشاور ایتسن ...

نقش مهندسی ارزش در هزینه چرخه عمر تجهیزات

نقش مهندسی ارزش در هزینه چرخه عمر تجهیزات ...

ربات های زیر آبی (ROV)

نقش ربات های زیر آبی (ROV) در کاهش هزینه های متحمل بر شناورها ...

 19 آبان روز بین المللی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

19 آبان ماه روز بین المللی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد ...

بازدید مهندس سبطی مدیر پروژه چشمه خوش از سایت

بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک از پروژه میدان نفتی چشمه خوش ایلام ...