آقای امیر مسعود تیره کار

مدیر عامل

آقای امیرمسعود تیره کار فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه علم و صنعت در سال 1376 می باشند. ایشان از سال 1384 تا سال 1396مدیر بخش قراردادها، پیمان و رسیدگی گروه مهندسین مشاور ایتسن بوده اند. از سال 1397 ایشان به عنوان مدیر عامل این گروه مهندسین فعالیت داشته اند.

آقای محمدحسین رهنمائی

رئیس هیئت مدیره

 آقای محمدحسین رهنمائی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق- قدرت و کنترل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1357 می باشند. ایشان از سال 1362 تا 1389 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش برق و ابزار دقیق و از سال 1389 تا 1397 به عنوان مدیرعامل گروه مهندسین مشاور فعالیت داشته اند. هم اکنون ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره این گروه مهندسین فعالیت دارند.

آقای علیرضا آئینه چیان

قائم مقام مدیرعامل

آقای علیرضا آئینه چیان فارغ التحصیل مدیریت اجرایی-استراتژیک از دانشگاه تهران در سال 1388 می باشند. ایشان از سال 1388 به عنوان مدیر پشتیبانی گروه مهندسین مشاور ایتسن و قائم مقام مدیرعامل فعالیت داشته اند.

آقای نادر کریمیان

نائب رئیس هیئت مدیره

 آقای نادر کریمیان فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال 1356 می باشند. ایشان از سال 1380 به عنوان مدیر بخش تاسیسات مکانیکی و از سال 1397 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه مهندسین مشاور ایتسن فعالیت داشته اند.

آقای حمید بوتیمار

عضو هیئت مدیره

 آقای حمید بوتیمار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه از دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال 1379 می باشند. ایشان از سال 1379 به عنوان مدیر بخش سازه و سیویل گروه مهندسین مشاور ایتسن فعالیت دارند.