عقد قرارداد با سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

نظارت بر ساخت و اجرای محوطه سازی و احداث ساختمان های فاز اول دپوی خط دو قطار شهری اصفهان

پس از اتمام قرارداد شرکت مهندسین مشاور ایتسن مبنی بر طراحی محوطه سازی و احداث ساختمان های فاز اول دپوی خط دو قطار شهری اصفهان، اینک قرارداد شرکت مهندسین مشاور ایتسن با سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در تاریخ 13/02/1402 در خصوص نظارت بر ساخت و اجرای طراحی های انجام گرفته، منعقد و در دست اجرا قرار گرفته است.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات