ربات های زیر آبی (ROV)

نقش ربات های زیر آبی (ROV) در کاهش هزینه های متحمل بر شناورها ...

 19 آبان روز بین المللی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

19 آبان ماه روز بین المللی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد ...

بازدید مهندس سبطی مدیر پروژه چشمه خوش از سایت

بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک از پروژه میدان نفتی چشمه خوش ایلام ...

بازدید جناب اقای مهندس صنیع پور از پروژه قطار شهری کرمانشاه

بازدید جناب اقای مهندس صنیع پور مدیر عامل محترم مجموعه از سایت پروژه قطار شهری کرمانشاه ...

عقد قرارداد با شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

ارائه خدمات مشاوره و تامین نیروی انسانی ...