بازدید از سایت بندر خرمشهر

بازدید نمایندگان مجموعه از سایت بندر خرمشهر

بازدید نمایندگان شرکت مهندسین مشاور ایتسن از سایت بندر خرمشهر و برگزاری جلسه ایی با جناب اقای مهندس بروجردی رئیس اداره تجهیزات خشکی و رایزنی با ایشان پیرو پیشبرد اهداف پروژه ارائه خدمات نظارت بر راهبری تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی-خشکی مخابراتی بندر خرمشهر.

در طی این سفر مدیر محترم پروژه جناب اقای مهندس سید حمید کاظمی به ایشان معرفی شده و با همکاران دستگاه نظارت آشنا گردیدند. 

همچنین عملیات ابتدایی برای تجهیز کارگاه نیز به انجام رسید.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات