عقد قرارداد شرکت مهندسین مشاور ایتسن و شرکت نفت خزر

ارائه خدمات فنی مهندسی در خصوص تعمیرات اساسی ناوگان دریایی ...

عقد قرارداد شرکت مهندسین مشاور ایتسن و مدیریت بنادر و دریانوردی ابادان

مشاوره و نظارت در بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار ...

عقد قرارداد مابین شرکت مهندسین مشاور ایتسن و شرکت پالایش نفت آبادان

مشاوره در زمینه بهینه سازی فرآیندهای اجرایی، مدیریت دارایی فیزیکی و پیاده سازی سیستم های نوین نت ...

دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته تهران

بازدید مدیریت عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران،معاون وزیر راه و شهرسازی جناب آقای سید میعاد صالحی از غرفه شرکت ایتسن و حسن نظر ایشان در خصوص کارنامه درخشان ،خوشنامی و قدمت چندین و چند ساله ی شرکت ایتسن در جامعه مهندسی کشور ...