برگزاری نشست هماهنگی معرفی فرصت های تجاری ایران و عربستان

برگزاری نشست هماهنگی معرفی فرصت های تجاری ایران و عربستان

برگزاری نشست هماهنگی معرفی فرصت های تجاری ایران و عربستان به همت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه جناب دکتر صحاف زاده مدیر توسعه کسب و کار شرکت مهندسین مشاور ایتسن به نمایندگی از جانب مدیریت محترم شرکت در این نشست حضور داشت.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات