سال نو میلادی مبارک

سال نو میلادی مبارک

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید

عیب کسان را منگر و احسان خویش / دیده فرو بر به گریبان خویش

 

May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life

Wishing you a year fully loaded with happiness

آرزومنیدم که این سال جدید برایتان شادمانی های تازه ، اهداف جدید ، دستآورد های نو و هزاران الهام تازه به زندگیتان به ارمغان بیاورد

شرکت ایتسن سالی لبریز از شادمانی و موفقیت را برایتان آرزومند است.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات