معرفی پروژه:

بندر شهید رجائی به عنوان بزرگترین بندر بازرگانی ایران و دروازه طلایی اقتصاد کشور در 23 کیلومتری غرب بندرعباس، شمال جزیره قشم و تنگه هرمز در استان هرمزگان واقع است. منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به مساحت 4800 هکتار با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با بیش از 80 بندر معروف بین المللی تقریبا نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد. ظرفیت سایت کانتینری این بندر  8 میلیون (TEU) و ظرفیت پذیرش کالا در آن 90 میلیون تن در سال است.

بخش بزرگی از تحقق ماموریت‌های بندر شهید رجایی وابسته به عملکرد مناسب تجهیزات این بندر در بخش های بندری (خشکی) و دریایی است. آماده بکاری و قابلیت اطمینان تجهیزاتی چون گنتری کرین‌ها، ترانستینر‌ها، مکنده ها، یدک کش ها، لایروب ها و .... تاثیر بسزایی در کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری در بنادر داشته و عملکرد بهینه و پایدار بنادر را تضمین میکند.

گروه مهندسین مشاور ایتسن مفتخر است که به عنوان قدیمی ترین مشاور راهبری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات در سازمان بنادر و دریانوردی طی قراردادی با عنوان "برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نگهداری، تعمیرات ، بهره برداری و پشتیبانی خرید قطعات و تجهیزات خشکی و بندری و نیز طراحی، پیاده سازی، جمع آوری و تدوین اطلاعات فنی، اجراء و پشتیبانی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS)" در سال 1398 عهده دار نظارت عالیه و کارگاهی بر نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی بندر رجایی باشد.

از جمله مهمترین شرح خدمات مشاوره ارائه شده طی قرار مذکور عبارتند از:

شرح خدمات:

  • برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر عملیات نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تجهیزات خشکی و بندری
  • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و ارزیابی مستمر و دوره ای عملکرد آن ها
  • مشاوره و نظارت بر اجرای بهینه روش های نگهداری مبتنی بر وضعیت CBM
  • نظارت بر کلیه مراحل اجرای برنامه ‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)
  • فراهم کردن بستر مناسب جهت پیاده سازی استانداردهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی مانند ISO 14224 و ISO 55000