معرفی پروژه:

موضوع این پروژه مطالعات تکمیلی ساختمانها و تجهیزات دپوهای شرق( نخریسی) و غرب (وکیل آباد)  خط یک قطار شهری مشهد می باشد.

شرح خدمات:

  • شامل تهیه مشخصات فنی، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه برای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاهی، ابزارآلات کارگاه ها، تجهیزات دو منظوره امداد و نجات، ماشین های تعمیر و نگهداری خط و ... مربوط به دپوهای غرب و شرق و مسیر خط یک قطار شهری مشهد
  • انجام خدمات مربوط به ساختمان چندمنظوره به منظور استقرار راهبران قطار، گروه های تعمیرات و نگهداری سیستم های Q.C.S، سیگنالینگ، مخابرات، تاسیسات، ناوگان، خط و ابنیه و ... و انبارهای مورد نیاز ابزار و لوازم در دپوی غرب
  • بازنگری مطالعات طرح های اجرا شده تعمیرگاه سنگین، کارگاه خط و سوزن، سالن بازدید، انبار مرکزی، سالن توقفگاه و ... در دپوی شرق با هدف تعیین مشخصات ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز و ارائه پلان جانمایی و نحوه چیدمان تجهیزات و ابزارآلات کارگاه ها برای هر گروه کاری
  • مطالعات و طراحی ساختمان استقرار راهبران قطار در دپو شرق
  • مطالعات و طراحی ساختمان پارکینگ ماشین آلات دیزلی( درزین ها)، سالن شستشوی قطار و ابزارآلات کارگاهی مورد نیاز
  • مطالعات و طراحی فضاهای تعمیراتی و پشتیبانی مورد نیاز در خط یک قطار شهری مشهد