معرفی حوزه:

پتاسیل ذخایر معدنی ایران اعم از کانی های غیر فلزی و فلزی ، توسعه صنایع اکتشاف و استخراج و فرآوری محصولات معدنی در ایران را دپی داشته است. شرایط آب و هوایی متفاوت ایران به دلیل وجود آب و هوای کوهستانی، کویری و جنگلی ، باعث توسعه اکتشافات معدنی فراوانی شده است. در دهه های اخیر و نظر به ارزش افزوده محصولات معدنی در بازار های صادراتی و داخلی، سیاست های حاکمیتی را به سمت تکمیل چرخه کامل از استخراج تا محصول نهایی در کشور سوق داده است. در این راستا این گروه مهندسین مشاور با تکیه بر مطالعات علمی و پرسنل تخصصی خود و با به کارگیری تجربیات موفق جهانی و داخلی ، اقدام به طراحی و اجرای کارخانجات فرآوری کانی های غیر فلزی نظیر استحصال انواع نمک ها نموده است. 

 

محدوده خدمات:

  • ارائه طرح فرآیند تولید (PFD)
  • بالانس انرژی و مواد فرآیند های تولید
  • ارائه طرح استقرار ماشین الات وتجهیزات تولیدی و ابنیه فنی مربوطه
  • ارائه طرح استقرار ماشین آلات وتجهیزات تاسیسات پشتیبانی و ابنیه فنی مربوطه
  • ارائه طرح کنترل فرآیند تولید
  • HAZOP STUDY فرآیند تولید
  • ارائه طرح استقرار ماشین آلات و ابنیه فنی انتقال مواد و انبارش مواد