معرفی پروژه:

این پروژه عبارت است از خدمات مشاوره و طراحی مراحل اول و دوم مهندسی ، نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث یک واحد تولید تخته MDF و  HDF به ظرفیت 402 مترمکعب در روز از باگاس نیشکر می باشد  که در سایت صنعتی کشت و صنعت امیرکبیر واقع درکیلومتر 45 جاده اهواز به خرمشهر در  استان خوزستان انجام میشود. زمین این منطقه به دلیل قرارگیری لایه رس اشباع برروی یک لایه ماسه درشت دانه خاصیت تحکیم پذیری بالا تحت بارهای پروژه را داشته و در بدترین منطقه از محدوده طرح طبق گزارشات مکانیک خاک تا 90 سانتیمتر نشست پیش بینی شده است.