معرفی پروژه:

پروژه فوق الذکر شامل ارائه خدمات مهندسی برای طراحی و نظارت بر عملیات اجرائی احداث مجموعه تولید و انبار مرکزی شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (زیر مجموعه هولدینگ گلرنگ) با هدف افزایش میزان تولید و متمرکز نمودن فعالیتهای مربوط به تولید، انبارش و توزیع متمرکز محصولات کارفرما می باشد. محصولات این مجموعه شامل دستمال كاغذی جعبه‌ای، دستمال توالت، دستمال حوله ای، نوار بهداشتی و پوشك كامل بچه خواهد بود که با توجه به سیاستگذار های کارفرما مقرر شده است با احداث مجموعه ای پیوسته و متمرکز از سالنهای تولید در زمینی به مساحت 25 هکتار واقع در جنوب غربی استان قزوین در شهرک صنعتی خرمدشت (تاکستان) عملیاتی گردد. در مجموع این کارخانه شامل بخشهای اساسی ذیل خواهد بود:

  • خط تولید دستمال کاغذی (Tissue Mill) به مساحت اولیه 20.000 مترمربع
  •   خط تولید جعبه دستمال کاغذی (Convert) به مساحت اولیه 20.000 مترمربع
  •   خط تولید محصولات هایژنیک (Hygienic) به مساحت اولیه 26.000 مترمربع
  •   انبار مرکزی محصولات (Main Storage) به مساحت اولیه 30.000 مترمربع
  •  ساختمانهای اداری، پشتیبانی، آزمایشگاهی، کارگری، اقامتی و حراستی به مساحت اولیه 5000 مترمربع