معرفی پروژه:

خط شماره ۱ به عنوان اصلی‌ترین خط به صورت زیرزمینی با ایستگاه ها ژرف و دو تونل مجزا رفت و برگشت از نیروگاه بقایی در جنوب غربی اهواز به پایان راه خود می‌رسد. طول خط ۱ بر اساس مصوبه شورا عالی ترافیک کشور ۲۳ کیلومتر با ۲۴۴ ایستگاه است، همچنین حداکثر زمان سفر از آغاز تا پایان راه حدود ۴۰ دقیقه برآورد شده‌است.

موضوع پروژه انجام مطالعات همسان و غیرهمسان کلیه ساختمان ها و محوطه دپوی اقبال (شامل سالن تعمیرات سنگین, سالن پارکینگ و بازدید, سالن تعمیرات زیربنایی, ساختمان موتورخانه مرکزی و پستهای برق, انبار, ساختمان شستشوی اتوماتیک واگن) و پارکینگ گلستان (شامل پارکینگ, ساختمان اداری, پست برق, مخازن آب و گازوئیل) می باشد.