معرفی پروژه:

گروه مهندسین مشاور ایتسن با بیش از چهل سال سابقه کار در امور طراحی، نظارت و مشاوره مهندسی در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتیِ دولتی و خصوصی افتخار دارد که بیش از سی سال بعنوان مشاور منتخب در پروژه‌های مختلف با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری داشته است. پروژه "ارائه خدمات مشاوره جهت تدوین اسناد زیر ساخت‌ها و نظارت بر ارزیابی و تهیه نقشه راه تعالی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (ISO55000)" یکی از این پروژه‌ها است که در سطح ستاد سازمان بنادر و دریانوردی تعریف و پیگیری شده است. طی این پروژه، وضعیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی 11 بندر بزرگ کشور بر اساس مدل مفهومی "انیستیتو مدیریت دارایی‌های فیزیکی" به عنوان یکی از معتبرترین مراجع در این حوزه، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصل، نقشه راه استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی سازمان بنادر و دریانوردی تدوین گردید.

سازمان بنادر و دریانوردی همواره به عنوان سازمانی پیشرو در بومی سازی و بکارگیری روش‌های نوین مدیریتی در سطح کشور و وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده که از آن جمله می‌توان به بهره‌گیری از سیستم‌های مکانیزه مدیریت نگهداشت (CMMS)، برونسپاری راهبری تجهیزات به صورت (O&M) و عملکرد محور و موارد دیگر اشاره نمود. این سازمان با توجه به توانمندی و تجربیات ارزشمند خود طی سال‌های گذشته، گام در مسیر بهره‌گیری از سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی گذاشته که در این راستا، نظامنامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی سازمان بنادر و دریانوردی به همراه دستور العمل‌های تکمیلی دیگر توسط این گروه مهندسین مشاور تهیه و پس از تائید کارفرمای محترم در اختیار مشاورین خبره منتخب جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی بنادر کشور قرار گرفت. سپس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته برای جمع بندی و تهیه نقشه راه استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی به این گروه مهندسین مشاور داده شد.

شرح خدمات:

  •  تهیه نظامنامه جامع سیستم مدیریت دارایی
  • تهیه دستورالعمل ارزیابی سیستم مدیریت دارایی
  •  تهیه دستور العمل تدوین نقشه راه تعالی
  •  انتخاب مشاوران خبره، مشاوره و نظارت بر روند ارزیابی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی توسط مشاوران و ... می باشد.