معرفی پروژه:
با ایجاد زیرساخت‌ها و صنایع مورد نیاز کشور طی چند دهه گذشته، راهبری بهره‌ور و اقتصادی از این صنایع و زیرساخت‌های بعضاً استراتژیک هر روز بیش از پیش اهمیت می‌یابد. نگهداری و تعمیرات کارآمد و اثربخش می‌تواند با کاهش هزینه‌های ناشی از توقفات و خرابی‌های پیش بینی نشده، کاهش زمان تعمیرات، افزایش ایمنی و افزایش طول عمر اقتصادی تجهیزات و قطعات، نقشی کلیدی در ارتقاء عملکرد صنایعِ "تجهیزمحور " و زیرساخت‌های کشور ایفا نماید.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از عملکرد مطلوب مجموعه "قطار شهری مشهد" وابسته به عملکرد مناسب و صحیح دارایی‌ها و تجهیزات فیزیکی این مجموعه است، این مجموعه در شمار مجموعه‌های "تجهیز محور" قرار گرفته و ارتقاء و حفظ سطح کیفی نگهداری و تعمیرات تجهیزات یکی از مهمترین الزامات این مجموعه محسوب می‌شود. مجموعه قطار شهری مشهد به صورت روزمره مسئولیت جابجایی طیف وسیعی از مسافرین شهری و زایرین حرم مقدس امام رضا (ع) را بر عهده دارد که در نتیجه ارتقاء سطح قابلیت اطمینان تجهیزات مجموعه و به حداقل رساندن حوادث با پیامدهای ایمنی با بهره‌گیری گسترده از آنالیز نت مبتنی بر قابلیت اطمینان  (RCM)، به عنوان یکی از پیشرفته و به روزترین روش‌های تدوین برنامه‌های نگهداری و تعمیرات، برای آن مجموعه بسیار راهگشا خواهد بود.  
با توجه به موارد فوق الذکر شهرداری مشهد به عنوان متولی اصلی مجموعه "قطار شهری مشهد" در سال 95 اقدام به تعریف پروژه‌ای با عنوان "امکان‌سنجی بکارگیری مدل RCM در سه مورد از تجهیزات قطار شهری مشهد" نمود و بعد از مراحل ارزیابی مشاورین، گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور مجموعه در انجام این مهم انتخاب گردید.
 
شرح خدمات:
  • تدوین دستورالعمل نت مبتنی بر قابلیت اطمینان متناسب با الزامات کاری مجموعه قطار شهری مشهد
  • انجام سه نمونه آنالیز نگهداری و تعمیرات مبنی بر قابلیت اطمینان برای سه مورد از تجهیزات مجموعه