مهندس مهدی دهقانی

موسسه بین الملی مدیریت پروژه (IPMA)، پس از یک فرآیند طولانی 8 ماهه ی درخواست، ثبت نام و ارائه اظهارنامه از سوی مدیران پروژه جوان و اجرای فرآیند داوری جامع، در بخش ملی و بین المللی جایزه "مدیر پروژه جوان برتر سال 2022" روز گذشته برنده نهایی این مسابقات را اعلام کرد... ...