اباذر صنیع پور

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

 

آقای اباذر صنیع پور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر تهران می باشند و از سال 1401 در سمت مدیریت عامل و ریاست هیأت مدیره شرکت ایتسن مشغول به فعالیت هستند.

آقای محمدحسین رهنمائی

 آقای محمدحسین رهنمائی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق- قدرت و کنترل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1357 می باشند. ایشان از سال 1362 تا 1389 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش برق و ابزار دقیق و از سال 1389 تا 1397 به عنوان مدیرعامل گروه مهندسین مشاور فعالیت داشته اند. هم اکنون ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره این گروه مهندسین فعالیت دارند.

آقای علیرضا آئینه چیان

آقای علیرضا آئینه چیان فارغ التحصیل مدیریت اجرایی-استراتژیک از دانشگاه تهران در سال 1388 می باشند. ایشان از سال 1388 به عنوان مدیر پشتیبانی گروه مهندسین مشاور ایتسن و قائم مقام مدیرعامل فعالیت داشته اند.

آقای نادر کریمیان

 آقای نادر کریمیان فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال 1356 می باشند. ایشان از سال 1380 به عنوان مدیر بخش تاسیسات مکانیکی و از سال 1397 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه مهندسین مشاور ایتسن فعالیت داشته اند.

آقای حمید بوتیمار

 آقای حمید بوتیمار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه از دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال 1379 می باشند. ایشان از سال 1379 به عنوان مدیر بخش سازه و سیویل گروه مهندسین مشاور ایتسن فعالیت دارند.