معرفی پروژه:

محل احداث انبار در احمدآباد مستوفي در زميني به مساحت 40000 متر مربع جنب کارخانه آرد تابان می باشد.

 انبار جهت مواد غذايي بازار تهران و حومه و هم چنين لوازم يدکي اتومبيل هاي وارداتي شرکت اطلس داران پيش بيني شده بود.

شرکت در نظر داشت اين انبار مواد  ورودي و خروجي  آن بصورت اتوماتيک در قفسه بندي با ارتفاع 23 متر نگهداري شود.

بخشي از سطح انبار براي سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر در نظر گرفته شده بود.