معرفی پروژه:

  • نظارت بر خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد 101 دستگاه پله برقی برای 12 ایستگاه در مسیر خط یک قطار شهری شیراز در سال 1395
  • نظارت بر خرید، حمل، نصب، تست و راه ­اندازی تعداد 33 دستگاه آسانسور برقی مسافربری برای 10 ایستگاه در مسیر خط یک قطار شهری شیراز در سال  1394
  • نظارت بر خرید، حمل، نصب، تست و راه ­اندازی تعداد 16 دستگاه آسانسور و 24 دستگاه پله برقی  در سال 1392
  • برگزاری مناقصه و نظارت بر خرید تجهیزات خط یک قطار شهری شیراز (آسانسور و پله برقی،اعلام حریق،تجهیزات تعمیرگاهی و بهره برداری) در سال 1391

شرح خدمات:

  • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی آسانسورها و پله برقی های خط یک قطار شهری شیراز به تعداد 55 دستگاه آسانسور و 150 دستگاه پله برقی
  • نظارت بر نحوه ساخت پله برقی ها و آسانسورهای خط یک قطار شهری شیراز طبق مشخصات فنی قرارداد.
  • انجام عملیات FAT و SAT توسط دستگاه نظارت
  • نظارت بر نحوه نصب آسانسورها و پله برقی های خط یک قطار شهری شیراز