• کارفرما : سازمان قطار شهری کرمانشاه
  • آدرس : کرمانشاه
  • وضعیت : تمام شده
  • حوزه فعالیت :
  • تاریخ پروژه : 1396/09/25 - 1399/04/31

معرفی پروژه:

ساختمان اداری و مرکز کنترل فرمان قطار شهری کرمانشاه در محدوده دپوی خط یک در نظر گرفته شده است. با توجه به موقعیت ساختمان های پارکینگ و تعمیرگاهی دپو، ساختمان اداری و مرکز فرمان نزدیک درب ورودی دپو جانمایی شده است به گونه ای که حداقل دسترسی غیرضروری مراجعین ساختمان اداری از خارج به محدوده سایت دپو و سالن تعمیراتی آن را بوجود آورد. از طرفی ساختمان مذکور دارای دو عملکرد اداری و مرکز کنترل فرمان خط و دپو می باشد. لذا موقعیت آن به گونه ای در نظر گرفته شده است که مشرف به عملیات پذیرش و اعزام قطارها در محدوده خارج از فضاهای کارگاهی باشد. همچنین دپوی خط یک قطار شهری کرمانشاه در میانه و شرق مسیر خط و در غرب رودخانه قره سو واقع شده است.

گروه مهندسین مشاور ایتسن به موجب قرارداد با سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرمانشاه به عنوان مشاور در انجام خدمات مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم ساختمان اداری و مرکز کنترل فرمان قطار شهری کرمانشاه در کلیه دیسیپلین های کاری معماری، سازه، تاسیسات برقی، مکانیکی و تهیه برآورد و اسناد مناقصه پروژه فعالیت می نماید.