معرفی پروژه:

قطار شهری شیراز با 6 خط در دست مطالعه، طراحی و ساخت می باشد. این مهندسین مشاور از سال 1382 همکاری خود را با شهرداری شیراز ـ سازمان حمل و نقل ریلی شیراز و حومه آغاز نمود و در زمینه های متعددی به شرح کلی خدمات مشاوره از قبیل طراحی و نظارت ارائه داده است که در این پروژه تمرکز بر:

شرح خدمات:

  • خدمات مهندسی خرید و نظارت بر ساخت ماشین آلات و تجهیزات ویژه از قبیل خودروی امداد و نجات، کشنده ها، درزین سیم کش جکهای بالابر، جرثقیلهای سقفی و...  می باشد.