معرفی پروژه:

این پروژه مربوط به انجام مطالعات و طراحی مربوط به فازهای 1 و 2 پروژه سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک گازی FM200 و تهویه مطبوع مربوط به ساختمان های اداری و مراکز دیتاسنتر بنادر بوشهر، دیلم، گناوه، خارگ، عسلویه و کنگان و همچنین برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار می باشد.