معرفی پروژه:

دپوی مرکزی خط یک قطار شهری شیراز به مساحت تقریبی 27 هکتار شامل ساختمانهای تعمیراتی سبک و سنگین، سالن بازدید، پارکینگ، ساختمان اداری و کنترل، سالن رنگ و سند بلاست، سالن درزین و یونی ماگ، ساختمان تعمیرات خط و سوزن، پست های برق و مجموعه تامین آب بهداشتی و صنعتی می باشد.