میلاد ناجی انسان از شر ظلم زمانه مبارک باد

نیمه شعبان مبارک باد

میلاد ناجی انسان از شر ظلم زمانه مبارک باد

میلاد ناجی انسان از شر ظلم زمانه مبارک باد

زَعَمَتِ اَلظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اَللَّهِ دَاحِضَةٌ وَ لَوْ أُذِنَ لَنَا فِی اَلْکلاَمِ لَزَالَ اَلشَّک ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده میشد، هر آینه تمام شکّ ها را از بین میبردیم مهدی (ع) بحار الانوار جلد 51 صفحه 4 میلاد با سعادت ناجی انسان از ظلم زمانه مبارک باد

زَعَمَتِ اَلظَّلَمَةُ أَنَّ حُجَّةَ اَللَّهِ دَاحِضَةٌ وَ لَوْ أُذِنَ لَنَا فِی اَلْکلاَمِ لَزَالَ اَلشَّک
ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده میشد، هر آینه تمام شکّ ها را از بین میبردیم مهدی (ع) بحار الانوار جلد 51 صفحه 4
میلاد با سعادت ناجی انسان از ظلم زمانه مبارک باد


نظرات و پیشنهادات