چهل و چهارمین جشن تاسیس گروه مهندسین مشاور ایتسن در محل شرکت برگزار گردید.

چهل و چهارمین جشن تاسیس گروه مهندسین مشاور ایتسن

چهل و چهارمین جشن تاسیس گروه مهندسین مشاور ایتسن با حضور اعضای محترم هیات مدیره و مدیران ارشد و کارکنان در محل شرکت برگزار گردید.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات