مراسم کلنگ زنی پروژه احداث کارخانه تولید تیشو متعلق به هولدینگ گلرنگ در شهرک صنعتی خرمدشت

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث کارخانه تولید تیشو متعلق به هولدینگ گلرنگ واقع در شهرک صنعتی خرمدشت استان قزوین مورخ 99.12.10 با حضور وزیر صمت، استاندار قزوین و نماینده مردم تاکستان در مجلس

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث کارخانه تولید تیشو متعلق به هولدینگ گلرنگ واقع در شهرک صنعتی خرمدشت استان قزوین مورخ 99.12.10 با حضور وزیر صمت، استاندار قزوین و نماینده مردم تاکستان در مجلس

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات