انتخاب گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور مدیریت دارایی فیزیکی پالایشگاه نفت تبریز

انتخاب گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور مدیریت دارایی فیزیکی پالایشگاه نفت تبریز

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات