تایید صلاحیت مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی در وزارت نفت

تایید صلاحیت مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی در وزارت نفت

بر اساس فراخوان شماره 6028818 جهت ارزیابی مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی پس از انجام ارزیابی توسط اعضای کارگروه ارزیابی مشاوران مدیریت دارایی های فیزیکی، گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان یکی از شرکت های احراز صلاحیت شده مدیریت دارایی فیزیکی در وزارت نفت انتخاب شد.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات