جلسه با مدیر راه و شهرسازی استان فارس

جلسه با مدیر راه و شهرسازی استان فارس پیرو طرح جهش مسکن ملی

جلسه ایی با حضور مدیر راه و شهرسازی استان فارس جناب اقای دکتر طالبان به همراه مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت مهندسین مشاور ایتسن در خصوص اخذ پروژه های طراحی و ساخت طرح جهش مسکن ملی برگزار شد. در طی این جلسه جناب دکتر طالبان از مدیران شرکت درخواست کردند که نسبت به طراحی و اجرای شش هزار دستگاه واحد مسکونی در استان فارس ( شیراز) اقدام نمایند. 

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات