جلسه با استانداری شیراز و نمایندگان شرکت مپنا

جلسه با استانداری شیراز و نمایندگان شرکت مپنا

نشست صمیمانه ایی با حضور معاون امور هماهنگی و عمرانی استاندار شیراز آقای دکتر رضایی کوچی، مدیر عامل محترم بازرگانی مپنا ریلی، نماینده مپنا بین الملل و مدیر محترم بازرگانی مپنا به همراه مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت مهندسین مشاور ایتسن و مدیر عامل محترم قطار شهری شیراز در استانداری این شهر، برگزار شد. در طی این نشست صمیمانه در خصوص نحوه توافق برای قرار داد تامین مالی و طراحی و ساخت ای ام (EM) خط 2 و 3 قطار شهری شیراز، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موانع و مسایل قراردادی، تصمیمات مشخص و مطلوبی از سوی مسئولین استانی اتخاذ گردید و مقرر شد تا جلسه آینده طرفین اقدامات لازم را در خصوص انجام پیش نیازهای این قرارداد، به عمل آوردند.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات