بازرسی از کارخانه هستی

بازرسی نمایندگان مجموعه از کارخانه هستی

بازرسی نمایندگان شرکت مهندسین مشاور ایتسن از تولید نوار زرد اخطار در کارخانه هستی برای پروژه ی گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان تحت نظر شرکت گاز استان یزد.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات