بازرسی شیرهای فولادی

بازرسی از شیرهای فولادی در شرکت آروین اندوزان ساوه

بازرسی از شیرهای فولادی پروژه نظارت و بازرسی به گازرسانی سیستان و بلوچستان تحت نظر شرکت گاز استان یزد، در شرکت آروین اندوزان ساوه انجام شده و کیفیت شیرهای تولید شده، مورد قبول بازرسان فنی شرکت مهندسین مشاور ایتسن واقع شد.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات