اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی

برگزاری اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی قرارداد شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

اولین جلسه بررسی آیتم های قرارداد مشاوره و تامین نیروی انسانی قرارداد شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در دفتر مرکزی شرکت مهندسین مشاور ایتسن  با حضور مدیر محترم پروژه، مدیر محترم منابع انسانی، مسئول کنترل پروژه سیستم ها و روش ها و نماینده واحد مالی برگزار شد. در طی این جلسه مواردی که نیاز به همکاری و مکاتبه با کارفرما داشته مشخص شده و در نهایت تصمیمات مدیریتی پیرو چگونگی انجام هرچه بهتر پروژه، اتخاذ گردید.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات