پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی


در سازمان‌های "تجهیز محور" (سازمان‌هایی که کسب و کار و ارایه خدمات ایشان وابسته به عملکرد بهینه تجهیزاتشان است)، صنایعی مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، و صنایع فولاد، صنایع معدنی، صنایع مرتبط تولید و توزیع آب و برق و ... مدیریت صحیح دارایی‌ها اهمیت ویژه دارد. این گونه سازمان‌هامعمولا به طور مستمر در راستای تحقق یک سیستم مدیریت دارایی کارآمد گام برمی‌دارند. استقرار این سیستم با اهداف گوناگونی همچون، افزایش دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، افزایش سطح سرویس انبار قطعات یدکی، کاهش هزینه‌های خواب سرمایه در انبارها، اثربخشی بیشتر فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و ... انجام می‌شود.

با توجه به اینکه پیاده‌سازی این سیستم در کشور به تازگی روایج یافته و در عین حال از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است، می‌توان با بهره‌گیری از مشاورین فنی و متخصص روند پیاده‌سازی صحیح این سیستم را تسهیل نمود و از اتلاف منابع در این مسیر جلوگیری کرد.

گروه مهندسین مشاور ایتسن با بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی و دیگر سیستم‌های مدیریت نگهداشت، آمادگی دارد تا سازمان شما را در پیاده‌سازی  اینگونه سیستم‌ها همراهی نماید.