صنايع شيميايي و سلولزي


شرکت ایتسن قابلیت ارائه خدمات مطالعه و طراحی (شامل طراحی ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ضروری) به واحدهای صنعتی ذیل را دارا می باشد:

  • کارخانجات فرآوری و تولید محصولات چوب، کاغذ و MDF  
  • کارخانجات تولید محصولات پلیمری
  • کارخانجات نساجی