بندري و دريايي


شرکت ایتسن با  بیش از سی سال تجربه موفق در ارائه خدمات مشاوره مهندسی و مدیریتی به بنادر کشور آمادگی و توانمندی ارائه خدمات زیر را دارا می باشد: