مطالعات اقتصادي و امكان سنجي


گروه مهندسین مشاور ایتسن با بهره گیری از تیم های تخصصی مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی و سابقه ای طولانی در اجرای این نوع از خدمات طرح های متعدد و متنوعی را در این زمینه به پایان رسانده است. شرکت ایتسن آمادگی دارد تا خدمات مطالعات سرمایه گذاری را به اشخاص و گروه هایی که مایل به انجام سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و یا خدمات جانبی آن در بازار ایران هستند ارائه نماید.