طراحي و مهندسي


کارنامه کاری شرکت ایتسن طی دهه های گذشته بیانگر توانمندی این واحد مهندسی به ارائه خدمات حرفه ای در رشته های تخصصی گوناگون است. طی سال های گذشته شرکت ایتسن با تمرکز بر برخی حوزه های کاری و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای کارفرمایان توانسته است تا مزیت خود را در این بخش های تخصصی به اثبات برساند.در حال حاضر هر یک از بخش های مهندسی شرکت ایتسن در حال ارائه خدمات در حوزه تخصصی خود هستند و امکان ارائه خدمات به پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی، صنایع بندری و دریایی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی و سلولزی و صنایع فلزی وجود دارد.