زمینه های تخصصی فعالیت


 

  1. طراحی و نظارت بر ساخت پروژه های قطار شهری

  2. مشاوره و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی

  3. مدیریت و برنامه ریزی برای پیاده سازی و بهبود نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه واحد ها و تجهیزات صنعتی

  4. طراحی و نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی ( از قبیل صنایع فلزی، لوله سازی، فرآوری چوب و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط، صنایع نسوز، صنایع پلیمری، سیلوهای ذخیره سازی غلات و ...)

  5. طراحی و نظارت بر ساخت واحدهای تولید و فرآوری مواد معدنی ( پتاس، نمک های صنعتی و ...)

  6. طرح و اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی (C, PC, EPC)

  7. طراحی و نظارت برساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات انباشت، برداشت و جا به جایی مواد

  8. ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های بندری و دریایی

  9. انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی واحدهای صنعتی و تولیدی