پتروشیمی مارون - نصب و راه اندازی واحد ASU

زیر مجموعه

درباره پروژه:

خدمات شرکت ایتسن در این پروژه شامل مرور مهندسی در بخش های الکتریکال و پایپینگ، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات و عملیات اصلاح، بهسازی و تکمیل سیویل و سازه واحد ASU پتروشیمی مارون بوده است. 

کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

شروع پروژه: 1389

پایان پروژه :  1390

وضعیت پروژه: پایان یافته

موقعیت جغرافیایی: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی