قطار شهری مشهد - مشاوره و اجرای پروژه RCM

زیر مجموعه

درباره پروژه:

...

 

 

کارفرما :شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :مشهد