احداث کارخانه تولید MDF و HDF شرکت البرز نئوپان جنوب

زیر مجموعه

درباره پروژه:

...

 

 

کارفرما :

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :