قطار شهری مشهد خط دو

زیر مجموعه

درباره پروژه:

این پروژه به طول 14/5 کیلومتر به صورت تونل عمیق با 13 ایستگاه از انتهای خیابان طبرسی شمالی در شمال شهر مشهد شروع و تا بلوارشهید فکوری در جنوب ادامه می یابد. 

کارفرما : شرکت قطار شهری مشهد 

شروع پروژه : 1381

وضعیت پروژه : پایان یافته

موقعیت جغرافیایی : مشهد