قطار شهری اهواز خط یک - دپوی اقبال

زیر مجموعه

درباره پروژه:

خط شماره ۱ به عنوان اصلی‌ترین خط به صورت زیرزمینی با ایستگاه ها ژرف و دو تونل مجزا رفت و برگشت از نیروگاه بقایی در جنوب غربی اهواز به پایان راه خود می‌رسد. درازا خط ۱ بر اساس مصوبه شورا عالی ترافیک کشور ۲۳ کیلومتر با ۲۴۴ ایستگاه است، همچنین حداکثر زمان سفر از آغاز تا پایان راه حدود ۴۰ دقیقه برآورد شده‌است.

انجام مطالعات همسان و غیرهمسان کلیه ساختمان ها و محوطه دپوی اقبال (شامل سالن تعمیرات سنگین, سالن پارکینگ و بازدید, سالن تعمیرات زیربنایی, ساختمان موتورخانه مرکزی و پستهای برق, انبار, ساختمان شستشوی اتوماتیک واگن) و پارکینگ گلستان (شامل پارکینگ, ساختمان اداری, پست برق, مخازن آب و گازوئیل)

 

کارفرما : (سازمان قطار شهری شیراز )شرکت کیسون

شروع پروژه : ۱۳۸۶

پایان پروژه : ۱۳۸۷

وضعیت پروژه :  پایان یافته

موقعیت جغرافیایی : اهواز