قطار شهری تبریز خط یک - دپوی ائل گلی

زیر مجموعه

درباره پروژه:

پروژه پایانه ایل گلی در انتهای شرقی خط یک  قطار شهری تبریز و در منطقه ایل گلی واقع شده است. این پروژه شامل احداث ساختمان توقفگاه و بازدید خط یک بوده و این مهندسین مشاور خدمات مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات ساخت ابنیه و تاسیسات فضاهای پروژه، مشتمل بر ساختمان توقفگاه و بازدید، ساختمانهای پشتیبانی از قبیل پستهای LPS ، RS و انبارها و ساختمان رفاهی در مجموعه پایانه را برعهده داشته است. همچنین تدوین مشخصات فنی و خرید تجهیزات ویژه بر عهده این شرکت بوده است.

کارفرما : سازمان قطار شهری تبریز و حومه

شروع پروژه: 1382

پایان پروژه : 1395

وضعیت پروژه: پایان یافته

موقعیت جغرافیایی: تبریز