قطار شهری مشهد خط یک - دپوی شرق (وکیل آباد)

زیر مجموعه

درباره پروژه:

پروژه پایانه غرب قطار شهری مشهد در منطقه وکیل آباد و در سمت غربی خط یک قطار شهری مشهد واقع شده است. در این پروژه خدمات مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم  فضاهای توقفگاه و بازدید، ساختمان تعمیر و نگهداری (گروه های نت) و همچنین نظارت بر ساخت و عملیات اجرایی بر عهده این مهندسین مشاور بوده است.

کارفرما : شرکت قطار شهری مشهد و حومه

شروع پروژه : 1389

پایان پروژه : 1393

وضعیت پروژه : درحال بهره برداری 

موقعیت جغرافیایی : وکیل آباد , مشهد