قطار شهری تبریز خط یک - دپوی لاله

زیر مجموعه

درباره پروژه:

پروژه پایانه لاله در انتهای غربی خط یک  قطار شهری تبریز و در منطقه لاله قرار گرفته است. این پروژه شامل محوطه سازی و احداث فضاهای تعمیر و نگهداری خط یک بوده و این مهندسین مشاور خدمات مطالعات طراحی و نظارت بر ساخت و اجرای پروژه را مشتمل بر ساختمانهای تعمیرگاهی، اداری و پشتیبانی، سیگنالینگ و مخابرات، محوطه سازی و ... بر عهده داشته است. همچنین تدوین مشخصات فنی و خرید تجهیزات نگهداری خط و ناوگان  (تجهیزات ویژه) بر عهده این شرکت بوده است.

کارفرما : شرکت قطار شهری تبریز و حومه

شروع پروژه : 1385 

وضعیت پروژه : در حال اجرا

موقعیت جغرافیایی : منطقه لاله , تبریز