قطار شهری مشهد خط یک - دپوی غرب (نخ ریسی)

زیر مجموعه

درباره پروژه:

پروژه پایانه شرق قطار شهری مشهد در منطقه نخریسی و در انتهای شرقی خط یک واقع شده است. این پروژه شامل احداث دپوی تعمیراتی و فضاهای پشتیبانی خط یک بوده و مهندسین مشاور ایتسن خدمات مطالعات مراحل اول و دوم و خدمات نظارت بر ساخت ابنیه، تاسیسات و تجهیزات را بر عهده داشته است. فضاهای اصلی مشتمل بر ساختمانهای توقفگاه، تعمیرگاه خط و سوزن، دیزل شاپ، انبار مرکزی، ساختمان سیمولاتور راهبری قطار و فضاهای پشتیبانی می باشد. همچنین تدوین مشخصات فنی کلیه تجهیزات، تعمیر و نگهداری ناوگان تجهیزات ویژه (مستقر در پایانه) و خدمات مشاوره خرید این تجهیزات بر عهده این شرکت بوده است.

کارفرما : شرکت قطار شهری مشهد و حومه

شروع پروژه : 1381 

پایان پروژه : 1386 

پایان پروژه : 1386 

وضعیت پروژه : کلیه فضاها به جز ساختمان سیمولاتور در حال بهره برداری بوده و ساختمان سیمولاتور در دست ساخت می باشد.

موقعیت جغرافیایی : منطقه نخریسی, مشهد