طراحی ساختمان OCC قطار شهری کرمانشاه

زیر مجموعه

درباره پروژه:

ساختمان اداری و مرکز کنترل قطار شهری کرمانشاه در غرب دپوی خط یک و نزدیک ورودی محوطه در نظر گرفته شده است. دپوی خط یک قطار شهری کرمانشاه در میانه و غرب مسیر و در جنوب رودخانه قره سو واقع شده است. خدمات مطالعات این ساختمان مشتمل بر طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی می باشد. این ساختمان بر روی بستر قدیمی رودخانه قره سو واقع شده است.

کارفرما : سازمان قطار شهری کرمانشاه

شروع پروژه : 1396

وضعیت پروژه : در حال انجام  

موقعیت جغرافیایی : کرمانشاه